РЪКОВОДИТЕЛИ: Жени Чора, Весела Христова

ЗАДАЧА : Изработване на рекламна брошура на български, немски и английски език като

цена, маршрут, туристически исторически обекти, нови предложения за посещения срещу

заплащане, представяне на театрални сцени пред зрители и съученици. Фирмата която привлече

най-много записали се от зрителите-граждани на града за екскурзия до Мадрид или Флоренция е

победител.

МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ : Български език и литература; История, География.

УЧАСТНИЦИ: ученици от 10 клас

РЪКОВОДИТЕЛИ : 

Светлана Гайдаджиева, Анелия Славина, Татяна Шурелова, Милена Стефанова

ЗАДАЧА: Запознаване с приложенията на лъченията в живота, влиянието им върху живите организми и оценка на риска. Изготвяне на филм, журналистическо разследване за ползите и вредите от „мирното“ използване на радиацията и създаване на Гайгер-мюлеров брояч, изработен от учениците.

УЧАСТНИЦИ : ученици от 10 и 11 клас

РЪКОВОДИТЕЛИ: Елза Панайотова, Ваня Желева

ЗАДАЧА: 

- да събере информация за селища в България, предлагащи еко-туризъм;

- да се изработи карта с тези обекти и рекламни материали за тях(флаери,дипляни,мултимедийни презентации);

- да се изготви експертна оценка за храните, предлагани в тези райони, и влиянието им върху здравето на подрастващите;

- екип от дизайнери да презентира модна колекция от натурални материали с цел привличане на вниманието на обществеността върху проблема.

МЕЖДУПРЕДМЕТНА ВРЪЗКА : Биология и БЕЛ

УЧАСТНИЦИ : ученици от 9 и 11 клас